Residues of Veterinary Drugs in Food/Residuen van Diergeneesmiddelen in Voedingsmiddelen

Soort comité

Het ‘Codex Comité voor Residuen van Diergeneesmiddelen in Voedingsmiddelen’ is een horizontaal comité.

Wordt voorgezeten door

Verenigde Staten van Amerika

Doelstelling

Dit comité houdt zich onder andere bezig met het vaststellen van veilige residulimieten en de routine analysemethoden die gebruikt worden in de vlees(waren)keuring.

Contact

Mevrouw drs S. Waelen
Ministerie van LNV
Directie PAV
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
T: 070 378 5137

Officiële verslagen

CCRVDF 2018
CCRVDF 2016
CCRVDF 2015
CCRVDF 2013
CCRVDF 2012
CCRVDF 2012

Nederlandse verslagen

CCRVDF 2018 zie onderaan

CCRVDF 2016
CCRVDF 2015
CCRVDF 2013
CCRVDF 2012
CCRVDF 2010
CCRVDF 2007