Pesticide Residues/Residuen van Bestrijdingsmiddelen

Soort comité

Het ‘Codex Comité voor Residuen van Bestrijdingsmiddelen’ is een horizontaal comité.

Wordt voorgezeten door

China

Doelstelling

Dit comité is belast met het ontwikkelen van normen voor residuen van bestrijdingsmiddelen in land- en tuinbouwproducten, inclusief diervoeders. Het Comité ontwikkelt ook richtlijnen voor monstername en analysemethodes.

Contact

De heer H. Rang
Ministerie van VWS
Directie VGP
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
T: 070 340 79 67

Officiële verslagen

CCPR 2019

CCPR 2018
CCPR 2016
CCPR 2015
CCPR 2014
CCPR 2013
CCPR 2012
CCPR 2011

Nederlandse verslagen

CCPR 2018
CCPR 2016
CCPR 2015
CCPR 2009
CCPR 2008
CCPR 2007