Methods of Analysis and Sampling/Analyse-methodes

Soort comité

Het ‘Codex Comité voor Analyse-methodes’ is een horizontaal comité.

Wordt voorgezeten door

Hongarije

Doelstelling

Dit comité ontwikkelt criteria waaraan Codex analyse- en bemonsterings-methoden moeten voldoen. Tevens fungeert dit comité als coördinerend lichaam met andere internationale groepen op het terrein van analysemethoden, bemonstering en laboratorium-kwaliteitssystemen en het ontwikkelen van referentiemethoden voor analyses en bemonsteringen. Tenslotte levert dit comité commentaar op methodes die zijn voorgesteld door andere Codex comités (behalve voor residuen, additieven en microbiologische parameters).

Contact

De heer P. Bontenbal
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Afdeling Expertise
Catharijensingel 59
3511 GG Utrecht
T: 088 223 35 35

Officiële verslagen

CCMAS 2019

CCMAS 2018
CCMAS 2016
CCMAS 2015
CCMAS 2014
CCMAS 2013
CCMAS 2012
CCMAS 2011

Nederlandse verslagen

CCMAS 2019 zie onderaan

CCMAS 2018
CCMAS 2017
CCMAS 2016
CCMAS 2015
CCMAS 2012
CCMAS 2011
CCMAS 2010
CCMAS 2008
CCMAS 2007