General Principles/Algemene Beginselen

Soort comité

Het ‘Codex Comité Algemene Beginselen’ is een horizontaal comité.

Wordt voorgezeten door

Frankrijk

Doelstelling

Doel van dit comité is het ontwikkelen van normstellingen met betrekking tot de internationale handel in levensmiddelen. Dit comité behandelt onderwerpen die breed toepasbaar zijn voor alle comités, zoals bijvoorbeeld afspraken inzake ‘risicoanalyse’ of ‘traceerbaardheid. Dit comité is de afgelopen jaren ook belast geweest met de evaluatie en reorganisatie van de Codex Alimentarius en de oprichting van het Codex Trust Fund ter ondersteuning van ontwikkelingslanden.

Contact

Mevr. M-A. Delen
Ministerie van LNV
Directie PAV
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
T: 06 4615 2167

Officiële verslagen

CCGP 2019

CCGP 2016
CCGP 2015
CCGP 2014
CCGP 2012
CCGP 2010

Nederlandse verslagen

CCGP 2019 zie onderaan

CCGP 2016
CCGP 2015
CCGP 2014
CCGP 2012
CCGP 2010