Food Additives/Voedseladditieven

Soort comité

Het ‘Codex Comité voor Voedseladditieven’ is een horizontaal comité.

Wordt voorgezeten door

China

Doelstelling

Dit comité is belast met het ontwikkelen van normen voor voedseladditieven. Een belangrijk aandachtspunt van de CCFA bij het ontwikkelen van normen zijn de (chronische) risico’s voor de consument van de inname van additieven.

Contact

De heer K. Planken
Ministerie van VWS
Directie VGP
Postbus 20350
2500 EJ Den Haag
T: 070 340 71 32

Officiële verslagen

CCFA 2019

CCFA 2018
CCFA 2017
CCFA 2016
CCFA 2015
CCFA 2014
CCFA 2013
CCFA 2012
CCFA 2011

Nederlandse verslagen

CCFA 2019 zie onderaan

CCFA 2018
CCFA 2017
CCFA 2016
CCFA 2015
CCFA 2014
CCFA 2013
CCFA 2012
CCFA 2010
CCFA 2009
CCFA 2007