Fish and Fishery Products/Vis en Visserijproducten

Soort comité

Het ‘Codex Comité voor Vis en Visserijproducten’ is een verticaal comité. Het is momenteel een comité waarin niet gewerkt wordt. Het is slapend, of in Codextaal sine die.

Wordt voorgezeten door

Noorwegen

Doelstelling

Dit comité houdt zich bezig met de uitwerking van de algemene hygiëne-principes voor vis- en visserijproducten specifieke hygiënecodes. Daarnaast worden productnormen voor diverse soorten vis, al dan niet bewerkte of verwerkte, door dit comité ontwikkeld. Gezien het relatief grote belang van de visserij in ontwikkelingslanden is dit comité voor die landen van groot belang.

Contact

De heer drs. G.A. Lam
Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit
Catharijnesingel 59
3540 AA Utrecht
T: 030 2231 622

Officiële verslagen

CCFFP 2015
CCFFP 2014
CCFFP 2012
CCFFP 2011
CCFFP 2009

Nederlandse verslagen

CCFFP 2015
CCFFP 2014
CCFFP 2012
CCFFP 2011
CCFFP 2009
CCFFP 2008