Executive Committee/Uitvoerend comité

Soort comité Het 'Executive Committee' van de Codex Alimentarius is het uitvoerende organisatorische orgaan van de Codex Alimentarius Commission.

Doelstelling Het CCEXEC bestaat uit de voorzitter en de vice-voorzitters van de Codex Alimentarius Commission samen met zeven andere gekozen leden, namelijk één vertegenwoordiger voor ieder van de zes regiocomités. Het CCEXEC behandelt de meer algemene, organisatorische onderwerpen van de Codex Alimentarius en is verantwoordelijk voor de implementatie van de tijdens de Commission vergadering genomen besluiten en voornemens. Het comité komt indien nodig meerdere keren per jaar bij elkaar.