Coordinating Committee for Europe/Europa

Soort comité

Het ‘Codex Comité voor Europa’ is één van de zes regionale Codex comités.

Wordt voorgezeten door

De Coördinator van de Europese regio, Kazachstan. 

Doelstelling

De Coördinerende Comités:

  • duiden problemen en behoeften rond voedselstandaarden en voedselcontroles die voor de regio belangrijk zijn
  • stimuleren onderlinge contacten t.b.v. uitwisseling van informatie en het versterken van infrastructuren op voedselcontroles
  • adviseren de CAC over de ontwikkeling van wereldwijde standaarden voor producten die voor de regio van belang zijn
  • ontwikkelen regionale standaarden
  • hebben een algemene coördinerende rol de regio op gebied van Codex

Het Comité wordt eens in de twee jaar door de Coördinator georganiseerd en voorgezeten.

Albania  

Kyrgyzstan 

 

Armenia 

Latvia 

Austria 

Lithuania 

Belarus 

Luxembourg 

Belgium

Malta

Bosnia and Herzegovina

Moldova

Bulgaria

Netherlands

Croatia 

Norway

Cyprus

Poland

Czech Republic 

Portugal

Denmark

Romania

Estonia

Russian Federation

Finland

Serbia

France

Slovakia

Georgia

Slovenia

Germany

Spain

Greece

Sweden

Hungary 

Switzerland

Iceland

The former Yugoslav Republic of Macedonia

Ireland

Turkey

Israel

Ukraine

Italy

United Kingdom

Kazakhstan

Uzbekistan

De EU is als organisatie ook lid van de Europese Regio.

De Europese Codex Regio bestaat uit de volgende landen: 

Naast een Comité voor Europese Regio zijn er Comités voor:

  • Africa
  • Asia
  • Latin America and the Caribbean
  • The Near East
  • North America and the South West Pacific

Contact

Mevr. M-A. Delen
Ministerie van LNV
Directie PAV
Postbus 20401
2500 EK Den Haag
T: 06 4615 2167

Officiële verslagen

CCEURO 2016
CCEURO 2014
CCEURO 2012
CCEURO 2010

Nederlandse verslagen

CCEURO 2014
CCEURO 2010
CCEURO 2007